Фриз декоративний 150х1040мм
Смуга 30х4мм декор

167.75 грн
от 10 шт - 163.48 грн

Фриз декоративний 90х1115мм
Смуга 30х4мм декор

130.40 грн
от 10 шт - 127.09 грн

Декоративний елемент 210x550 mm
кв.12 декор

73.19 грн
от 10 шт - 70.38 грн

Декоративний елемент 210x550 mm
12х6 декор

42.85 грн
от 25 шт - 39.79 грн

Декоративний елемент 640x230 mm
кв.12 декор

108.80 грн
от 10 шт - 104.77 грн

Декоративний елемент 640x230 mm
12х6 декор

66.81 грн
от 25 шт - 62.36 грн

Декоративний елемент 400x130 mm
кв.12 декор

69.55 грн
от 10 шт - 66.98 грн

Декоративний елемент 400x130 mm
12х6 декор

46.92 грн
от 30 шт - 43.79 грн

Декоративний елемент 850x135 mm
кв.10 декор

96.81 грн
от 15 шт - 93.09 грн

Декоративний елемент 290x175 mm
12x6 декор

21.84 грн
от 40 шт - 19.65 грн

Декоративний елемент 210х140 mm
12х6 декор

16.81 грн
от 50 шт - 15.12 грн

Декоративний елемент 250х130 mm
12х6 декор

16.15 грн
от 50 шт - 14.54 грн

Декоративний елемент 550х360 mm
12х6 декор

63.00 грн
от 10 шт - 58.50 грн

Декоративний елемент 410х1440 mm
Смуга 12х6мм, кв.12мм

379.96 грн
от 5 шт - 351.81 грн

Декоративний елемент 400х1345 mm
Смуга 12х6мм, кв.12мм

290.01 грн
от 5 шт - 268.52 грн

Декоративний елемент 400х145 mm 12х6 декор

54.22 грн
от 25 шт - 50.20 грн

Декоративний елемент 400х145 mm 12х6 декор

48.40 грн
от 25 шт - 45.06 грн

Декоративний елемент 400х145 mm 12х6 декор

46.88 грн
от 25 шт - 43.65 грн

Декоративний елемент 500х145 mm 12х6 декор

55.62 грн
от 25 шт - 51.50 грн

Декоративний елемент 500х175 mm 12х6 декор

44.21 грн
от 25 шт - 40.94 грн

Декоративний елемент 170х800 mm
Смуга 12х6мм декор

60.74 грн
от 5 шт - 58.40 грн

Декоративные элементы