Обжимка 14х2 мм
1,5 м

15.56 грн
от 50 шт - 13.62 грн

Обжимка 14х2 мм
1,25 м

13.04 грн
от 60 шт - 11.41 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 50х4 мм
1 м

38.06 грн
от 70 шт - 36.31 грн

Полоса 50х5 мм
1 м

62.68 грн
от 40 шт - 59.81 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 50х4 мм
1 м

54.46 грн
от 70 шт - 51.96 грн

Полоса 50х5 мм
1 м

62.63 грн
от 40 шт - 59.76 грн

Полоса 20х4 мм
1 м

21.56 грн
от 70 шт - 20.58 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 50х4 мм
1 м

54.46 грн
от 40 шт - 51.96 грн

Полоса 50х5 мм
1 м

62.68 грн
от 40 шт - 59.81 грн

Полоса 20х4 мм
1 м

22.20 грн
от 70 шт - 21.19 грн

Полоса 30х4 мм
1 м

32.44 грн
от 70 шт - 30.95 грн

Полоса 40х4 мм
1 м

42.38 грн
от 70 шт - 40.44 грн

Полоса 20х4 мм
1 м

21.56 грн
от 70 шт - 20.58 грн

Полоса 12х6 мм
1 м

18.91 грн
от 100 шт - 17.85 грн

Смуга 14х8 мм
1 м

26.64 грн
от 100 шт - 25.00 грн

Декоративна смуга 12х6мм
1 м

19.14 грн
от 100 шт - 18.03 грн

Декоративна смуга 14х8 мм
1 м

26.88 грн
от 100 шт - 25.23 грн

Декоративний квадрат 12x12 мм
1 м

38.87 грн
от 50 шт - 35.93 грн

Декоративний квадрат 10x10 мм
1 м

28.04 грн
от 50 шт - 25.91 грн

Декоративний квадрат
10x10 мм - 1 м

27.95 грн
от 50 шт - 26.83 грн

Декоративний прокат
10x10 мм - 2 м

54.90 грн
от 50 шт - 52.70 грн

Декоративний квадрат
12x12 мм - 1 м

38.68 грн
от 50 шт - 37.13 грн

Декоративний квадрат
12x12 мм - 2м

75.72 грн
от 50 шт - 72.70 грн

Смуга 30х4 мм
1 м

32.40 грн
от 50 шт - 30.91 грн

Смуга 30х4 мм
1 м

32.40 грн
от 50 шт - 30.91 грн

Поручень 63х32х2мм

198.45 грн
от 10 шт - 180.59 грн

Поручень 63х32х2мм

283.50 грн
от 10 шт - 257.98 грн

Лоза д.12 мм
1 м

30.69 грн
от 50 шт - 28.80 грн

Лоза д.8 мм
1 м

15.31 грн
от 50 шт - 13.83 грн

Лоза д.10 мм
1 м

22.71 грн
от 50 шт - 20.52 грн

Лоза д.14 мм
1 м

44.87 грн
от 50 шт - 40.55 грн

Труба 20х20х2 мм
1 м

51.98 грн
от 30 шт - 48.86 грн

Труба 17х17х2 мм
1 м

42.68 грн
от 30 шт - 40.12 грн

Труба30х30х2 мм
1 м

85.21 грн
от 30 шт - 80.10 грн

Труба 40х40х2 мм
1 м

117.37 грн
от 30 шт - 110.33 грн

Труба 50х50х2 мм
1 м

257.48 грн
от 10 шт - 242.03 грн

Труба 20х30х2 мм
1 м

69.77 грн
от 30 шт - 65.58 грн

Труба 25х40х2 мм
1 м

93.47 грн
от 20 шт - 87.86 грн

Труба 40х60х2 мм
1 м

208.66 грн
от 10 шт - 196.14 грн

Кручена труба д.20мм
3 метра

130.55 грн
от 10 шт - 125.71 грн

Кручена труба д.30мм
3 метра

227.06 грн
от 10 шт - 212.41 грн

Кручена труба д.42мм
3 метра

292.52 грн
от 10 шт - 273.64 грн

Кручена труба д.76мм
3 метра

660.65 грн
от 5 шт - 635.24 грн

Кручена труба д.60мм
3 метра

476.79 грн
от 5 шт - 437.33 грн

Кручена труба д.102мм
3 метра

994.42 грн
от 3 шт - 912.13 грн

Кручена труба д.133мм
3 метра

1 085.30 грн
от 3 шт - 1 066.43 грн

Кручена труба д.159мм
3 метра

1 251.50 грн
от 3 шт - 1 229.73 грн

Поручень 65x20х1.5мм

255.15 грн
от 10 шт - 243.79 грн

Декоративний металопрокат